Εκδρομές

Στα πλαίσια του προγράμματος που δουλεύουμε κάθε φορά στην τάξη, πραγματοποιούνται εκδρομές. Οι εκδρομές, είτε είναι πρωινές και γίνονται με την συνοδεία των δασκάλων και η μετακίνηση με το σχολικό, είτε γίνονται Σαββατοκύριακα, απαραίτητα με την συνοδεία των γονέων. Τα παιδιά συμμετέχουν στις εκδρομές εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη σας.

Οι δραστηριότητές μας

Αγγλικά

Σύστημα Reggio Emilia

Σύστημα Μοντεσσόρι

Παιδί και δημιουργική έκφραση

Παιδί και περιβάλλον

Παιδί και Μαθηματικά

Παιδί και γλώσσα