Αγγλικά

Through my specifically designed program – “Little Learners Playschool Program”, your child will be engaging in a stimulating and multi – sensory environment and will experience learning English through play. Songs, storing books, arts and crafts, are some of the ways of promoting successful learning, and by listening to a native speaker definitely helps their understanding and pronunciation in the future.

Here are some of themes your child will learn about according to their age: greetings, counting, colors, clothes, my body, seasons, the weather, animals, shapes, feelings / emotions, days of the week, months, the alphabet and much more.

Little learners Playschool Program gives your child the opportunity to embrace the English language which today has become a basic life necessity.

I personally guarantee that by following this program, your child will impress you with their abilities, but most importantly enjoy the process.

Mrs Helen

Οι δραστηριότητές μας

Σύστημα Reggio Emilia

Σύστημα Μοντεσσόρι

Εκδρομές

Παιδί και δημιουργική έκφραση

Παιδί και περιβάλλον

Παιδί και Μαθηματικά

Παιδί και γλώσσα